امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین رشد و تعالی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، تفاهم نامه همکاری بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در تاریخ 1396/10/03 با موضوعات همکاری زیر به امضای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آقای دکتر احمد زارع فیض آبادی و مدیر عامل صندوق آقای داریوش شهریاری رسید

موضوعات همکاری:

1-     همکاری صندوق با سازمان در اجرای رویکرد تغییر هزینه کرد به سرمایه گذاری بخش از اعتبارات سازمان

2-     همکاری صندوق با سازمان به عنوان نظام تسهیلات دهی در راستای حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری و اقتصادی

3-     مشارکت در جذب منابع داخلی و خارجی

4-     مشارکت سازمان در تامین سهم دولت و همچنین اعطای کمک های بلا عوض به صندوق

5-     ایجاد اتاق فکر مشترک

6-     لیزینگ دانش و فناوری های ایجاد شده جهت انتقال به شرکت های متقاضی

7-     همکاری در راه اندازی سامانه ها مرتبط با شرکت های دانش بنیان

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.