تشکیل اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

تشکیل اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

در راستای توسعه و پیشبرد اهداف و همچنین به منظور ایجاد زمینه های لازم برای رشد و بالندگی هرچه بیشتر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی حکمی اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را با عضویت اعضای زیر تشکیل دادند:

دکتر رسول زارع – معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر احمد زارع فیض آبادی – معاون توسعه مدیرت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر حمید کهرام – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر حسین شیرزاد – دستیار وزیر جهاد کشاورزی

دکترنادرقلی ابراهیمی – مشاور معاون وزیر

مهندس عوض علیزاده مقدم – قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

دکتر سید باقر محمودی – رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر مجید ولدان – مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر عباس یدالهی – نماینده شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی

مهندس آرش مظفری – نماینده شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی

مهندس رضا زرنوخی – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

مهندس محمود قصاع – مسئول دبیرخانه صندوق های پژوهش و فناوری

مهندس داریوش شهریاری – مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.