برگزاری دومین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

دومین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر غلامحسین طهماسبی قائم مقام سازمان، دکتر احمد زارع فیض آبادی مشاور رئیس سازمان ، دکتر ولدان مدیر کل دفترامور فناوری، دکتر محمود قصاع مسئول دبیرخانه کارگروه ماده ۴۴ رفع موانع تولید، دکتر ابراهیمی مشاور رئیس سازمان، دکتر نیکویی سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان، مهندس داریوش شهریاری مدیر عامل صندوق حمایت ازتوسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، مهندس آرش مظفری نماینده شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی و مهندس الهام رضایی رئیس گروه برنامه ریزی و پایش فناوری در تاریخ 19 خردادماه سال جاری در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان ضمن تاکید بر تحقق رسالت شکل گیری صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی در راستای تقویت شرکت های دانش بنیان کشاورزی، ایجاد مزیت برای طرح های پژوهشی قابل تجاری سازی موسسه های تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی را از دیگر کارکرد های این صندوق برشمرد. وی هم چنین با اشاره به ضرورت  ارتقای کارآمدی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در تعامل با  بخش خصوصی، بهره مندی از تمام ظرفیت های قانونی به منظور افزایش سرمایه  صندوق  در حمایت از تحقیقات بخش کشاورزی را خواستار شد.

دکتر ولدان مدیر کل دفترامور فناوری ضمن مروری بر چشم انداز و ماموریت های صندوق حمایت ازتوسعه پژوهش و فناوری کشاورزی، با طرح موضوع “همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی” این اقدام را برای افزایش توان مالی صندوق  موثر دانست و خواستار بحث و تبادل نظر اعضای اتاق فکر پیرامون الزامات قانونی آن شد.

در ادامه جلسه مهندس شهریاری مدیرعامل صندوق، توضیحات جامع و کاملی از بیانه ماموریت، اهداف و چشم انداز صندوق بحضور اعضاء محترم اتاق فکر ارا‌ئه دادند و نظرات اعضاء را در این خصوص جویا شدند.

پس از آن دکتر محمود قصاع مسئول دبیرخانه کارگروه ماده ۴۴،  ضمن بیان این مطلب که تاکنون 38 صندوق پژوهش و فناوری موفق به دریافت مجوز تاسیس شده اند، رویکرد این صندوق را در حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی در مجموعه وزارت جهادکشاورزی درمقایسه با سایر دستگاه های اجرایی قابل تقدیر خواند. وی هم چنین با برشمردن مزایای همکاری مشترک صندوق حمایت ازتوسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی، توضیحاتی پیرامون سرمایه گذاری ریسک پذیر و اهداف آن بیان داشت و راهکارهای عملیاتی برای تعامل این دو صندوق و هم افزایی آن ارائه داد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.