برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با حضور اکثریت سهامداران در تاریخ ١٣٩٧/٠۶/٠۴ برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران مجمع بصورت رسمی آغاز بکار نمود.

در ابتدای مجمع پس از تشکیل هیأت رئیسه، جناب آقای دکتر ولدان رئیس هیات مدیره صندوق ضمن خوشامدگویی به سهامداران محترم و تشکر از حضور جناب آقای مهندس اعرابی نماینده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین جناب آقای مهندس قصاع نماینده دبیرخانه کارگروه ماده ۴۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستور جلسه مجمع را قرائت و توضیحات مبسوطی در این خصوص ارائه نمودند.

در ادامه مجمع، آقای مهندس شهریاری مدیر عامل محترم صندوق خلاصه ای از عملکرد چند ماه گذشته صندوق بالاخص افزایش سرمایه صندوق به میزان ۵۳.۸۵۱.۶۴۰.۰۰۰ ریال و افزایش تعداد سهامداران صندوق به ۵۵ شرکت به سهامداران حاضر در مجمع ارائه نمودند.

پس از آن جناب آقای مهندس قصاع نماینده محترم کارگروه ماده ۴۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرح مختصری از فعالیتها و تاریخچه فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری و پروسه اخذ مجوز آن را به سمع و نظر حضار رساندند.

در ادامه جناب آقای مهندس اعرابی نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس مجمع نیز از فعالیتهایی که در این خصوص در شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری صورت گرفته و چگونگی اخذ مجوز تغییر در اساسنامه صندوق از کارگروه های مختلف در شرکت مادر تخصصی را تشریح نمودند.

در انتها جناب آقای دکتر ولدان، تغییرات مورد نظر کارگروه ماده ۴۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر جهت اخذ مجوز صندوق های پژوهش و فناوری در اساسنامه را برای سهامداران قرائت و مجمع با اکثریت آراء به تغییر بندهای ۱و ۶ ماده ۶ اساسنامه و الحاق تبصره به ماده ۱۶ اساسنامه رای دادند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.