دکتر خاوازی : سازمان تحقیقات فعالیت های صندوق “حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی” را پشتیبانی می کند

دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی:

سازمان تحقیقات  فعالیت های صندوق “حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی” را پشتیبانی می کند

 نشست مشترک دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با موضوع صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی روز شنبه 14 مهرماه سال جاری، در دفتر ریاست سازمان برگزار شد.

در این جلسه دکتر بازرگان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، مهندس فروغ السادات بنی هاشم مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، دکتر ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری، مهندس شهریاری مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، مهندس رضوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، مهندس علیزاده قائم مقام مدیرعامل و عضو  هیات مدیره شرکت ، مهندس اشرفی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند.

       دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به  فعالیت های موفق صندوق خرد زنان روستایی و  فضایی مناسبی که برای  کسب و کار ایجاد شده، آن را کاری ارزشمند دانست و با اشاره به برگزاری همایش زنان روستایی در سال گذشته و همایشی که بزودی در سازمان تحقیقات برگزار خواهد شد، آن را فرصت ارزشمندی برای نمود فعالیت های زنان روستایی برشمرد. وی مشخص شدن اسناد بالادستی صندوق ها را یکی از موضوعات آینده صندوق عنوان داشت که لازم است به کمک کارشناسان اقتصادی سازمان آن را تدوین نمود. دکتر خاوازی با قدردانی از حضور مهندس رضوی و هیات همراه  در جلسه بیان داشت : سازمان تحقیقات آمادی کاملی برای همکاری و پشتیبانی از  صندوق “حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی” دارد و در صورت لزوم می توان نشست های مشترک و جلسات راهبردی را هر دو ماه یکبار برگزار نمود و با تبادل تجربیات به تشریک مساعی پرداخت.

      مهندس رضوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، با اشاره به محدودیت هایی که سرمایه گذاری در این بخش با آن روبرو است، ایجاد صندوق پژوهش و فناوری را یادگار موثر وزارت جهاد کشاورزی نامبرد و با اشاره به مشکلات و دشواری های آن ، ابجاد صندوق را کاری ارزشمند برشمرد. وی بیان داشت: صندوق پژوهش می تواند با تمامی نهادهای بین المللی مشارکت نماید و از ظرفیت های بالاتری برخوردار گردد در حال حاضر 123 صندوق در کشور فعالیت می نماید و سرمایه ای بالغ بر  1600 میلیارد تومان در صندوق ها وجود دارد و بیش از 7500 تشکل از شرکتها فعالیت می نماید، وی افزود: صندوق ها یک فرصت برای بخش کشاورزی ایجاد کرده اند و امیدواریم بتوانیم از آنها در قسمت های مختلف بهره ببریم. مهندس رضوی بیان داشت: صندوق پژوهش در یک سال بالاترین عملکرد را نسبت به سایر صندوق ها داشته است و هیچ صندوقی نمی توانست در این مدت  کوتاه چنین فعالیتی را داشته باشد همچنین برنامه ریزی و هدف گذاری و کار اجرایی خوبی داشته و جا دارد من از دکتر زند و همکارانشان که طی سال گذشته با اعتقاد فوق العاده کارها را دنبال و همکاری خوبی با صندوق داشتند، تشکر و قدردانی نماید .

       دکتر ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری، هدف جلسه را هم اندیشی بین سازمان و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری، در جهت رشد و توسعه فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری برشمرد و خاطرنشان ساخت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از مسیر اقتصاد دانش بنیان عبور نماییم ما طی دو سال کار کارشناسی و انتخاب محمل قانونی مناسب برای فعالیت های صندوق، اقدام به تشکیل آن نمودیم و خوشبختانه با موفقیت قابل قبولی حرکت و عملکرد خوبی داشته ایم. وی صندوق را یک شرکت خصوصی فارغ از مشکلات دست و پاگیر دولتی نامبرد که در کنار فعالیت های سازمان تحقیقات، ظرفیت جدیدی برای فعالیت ها ایجاد می نماید.

       مهندس شهریاری مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی بیان داشت: این صندوق در تاریخ 6 شهریور ماه سال 96 با سرمایه ای حدود 537 میلیون تومان با سرمایه گذاری 49 درصدی بخش دولتی و 51 درصدی بخش خصوصی که شامل شرکت های دانش بنیان و فناور در بخش کشاورزی است، به ثبت رسید  همچنین صندوق با افزایش سرمایه خود به نزدیک چهار میلیارد تومان در زمستان سال گذشته ، تعداد  سهامدار  خود را از 32 به  47 سهامدار افزایش داد و در ابتدای سال جاری با افزایش  سهامداران  به تعداد 55 سهامدار، سرمایه صندوق را به پنج میلیارد تومان رساند. مدیرعامل صندوق یکی از برنامه های آتی را افزایش سرمایه صندوق و پوشش روز افزودن جامعه هدف که همان شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی هستند نام برد. وی تنوع بخشی به مدل های ارائه خدمات را از هدف های دیگر صندوق دانست.

      مهندس فروغ السادات بنی هاشم مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با قدردانی از حمایت هایی که از صندوق خرد زنان روستایی انجام یافت بیان داشت: از 8 سال قبل صندوق شهرستانها ابتدا در مرودشت و سپس سایر استانها شکل گرفت و صندوق های زیادی در شهرستانها ایجاد شد و باعث حمایت های بخشهای دیگر و افزایش سرمایه گردید . این فرصت و فضای خوبی برای خانم های روستایی است تا کارشان را توسعه و گسترش دهند و بتوانند کارهای برون مرزی نیز انجام دهند. در سال های اخیر موجی ایجاد شده که همه سازمانها در حال تشکیل صندوق اعتبارات خرد هستند که لازم است این صندوق ها ساماندهی و انسجام حقوقی یابد.

روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.