دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان در نشست صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی بر لزوم توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تاکید کرد

دومین نشست مشترک صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر غلامحسین طهماسبی قائم مقام سازمان، دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، دکتر سیدباقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، خانم مهندس بنی هاشم مشاور وزیر جهادکشاورزی و رئیس هیأت مدیره صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، مهندس رضوی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سه شنبه ۱۳ آذر سال جاری در سالن اندیشه برگزار شد.
خانم مهندس فروغ السادات بنی هاشم مشاور وزیر جهادکشاورزی و مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی با اشاره به عملکرد موفق صندوق های خرد زنان روستایی از رشد ۳۰ درصدی تعداد این صندوق ها خبر داد. وی با اعلامحمایت از راه اندازیصندوق های شهرستانی، روند توسعه صندوق های خرد زنان روستاییرا نوید بخش دانست و پیش بینی کرد بر تعداد متقاضیان عضویت در این صندوق هادر آینده نزدیک افزوده شود. وی با اشاره به دستاوردهای این صندوق در تکمیل زنجیره تولیدات روستایی ابراز امیدواری کرد بتوان با مساعدت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه تامین اعتبارات و بازاریابی محصولات زنان روستایی همافزایی مطلوبی شکل گیرد. 


مهندس رضوی رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، با ارائه توضیحاتی پیرامون اعتبارات موردنیاز برای راه اندازی صندوق های استانی، توسعه صندوق های خرد زنان روستایی را نیازمند حمایت همه جانبه دانست. وی با اشاره به راه اندازی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی ، ضرورت تامین سرمایه توسط دولت را برای افزایش تعداد سهامداران شرکت های دانش بنیان یادآور شد.


دکتر مجید ولدان مدیر کل دفتر امور فناوری با اشاره به سهم ۴۶/۷ درصدی دولت برای تامین اعتبار صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری، از عضویت ۵۴ شرکت دانش بنیان در این صندوق خبر داد. وی خدمت به بخش کشاورزی و رفع مشکلات بهره برداران را از وظایف اصلی وزارت جهادکشاورزیعنوان داشتکه در این راستا صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری با هدف ثروت آفرینی برای بخش کشاورزی راه اندازی شده است. دکتر ولدان با اشاره به عملکرد نوید بخش این صندوق در طول یکسالی که از آغاز فعالیت آن می گذرد، ابراز امیدواری کرد صندوق صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بتواند برای اجرای طرح های اقتصادیموسسه های تحقیقاتی تابعه سازمان و هم چنین ترویج یافته های تحقیقاتی کشاورزیراهگشا باشد. مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان هم چنین صندوق حمایت ازتوسعه پژوهش و فناوری را حلقه اتصال بین محقق و بهره بردار نام برد و برگزاری همایشی باکارکرد ویژه بسترسازی برای این مهم، را از سوی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خواستار شد. 


دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان ضمن اعلام حمایت از صندوق صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری، اختیارات قانونی برای تامین اعتبارات صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را مورد بررسی قرار داد. وی هم چنین از آمادگی سازمان برای تقویت بازاررسانی تولیدات کشاورزی زنان روستایی از طریق برپایی نمایشگاه های عرضه و فروش محصولات کشاورزی اعضای این صندوق خبر داد. دکتر خاوازی ساماندهی شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای را نیز از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی دانست که با همکاری وزارت کار در حال پیگیری است.

روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.