مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۷ در محل سالن سگال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه با حضور آقای دکتر ولدان به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و تعیین ناظرین و منشی جلسه و قرائت دستور جلسه بر اساس آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار جلسه مجمع رسمیت یافت.

در این مجمع دکتر ولدان رئیس هیئت مدیره صندوق در سخنان خود با تشریح گزارشی از عملکرد هیات مدیره را ارائه نمود و اظهار داشت: هیات مدیره صندوق با تمام توان نسبت به فعاالیت های توسعه ای و زیر ساختی در صندوق اقدامات لازم را به انجام رسانیده و ابراز امیدواری نمود که با حمایت های روز افزون صندوق از سهامداران و برنامه های ایشان روند رشد و توسعه صندوق به خوبی انجام پذیرد.

در ادامه شهریاری مدیر عامل صندوق توضیحاتی نیز در خصوص همکاری صندوق با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفائی ارائه کرد و بیان داشت که صندوق مجوز کارگروه ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را با هماهنگی با شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کارگروه و اخذ نموده است که امیدواریم در سال ۹۸ نسبت به شروع فرآیند های سرمایه گذاری در صندوق اقدام کنیم .

سپس گزارشی به تفصیل از روند فعالیت های صندوق از جمله افزایش سرمایه، نحوه پرداخت تسهیلات، اقدامات انجام شده و همچنین برنامه های پیش رو توسط مدیرعامل صندوق آقای داریوش شهریاری به حاضرین در مجمع ارائه شد.

در ادامه گزارش اصلاحیه بودجه و همچنین بودجه سال آتی قرائت و مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.