خدمات صندوق

خدمات صندوق

ارائه تسهیلات مالی

صندوق بر اساس رسالت اصلی خود خدمات مالی را به صورت تسهیلات سرمایه در گردش به آسان ترین شکل ممکن و کارمزد 4% به سهامداران خود اعطا می کند. میزان و مدت باز پرداخت این تسهیلات بنا به ارائه طرح توجیهی و همچنین مصوبه هیئت مدیره صندوق می باشد.

– ارائه خدمات اعتباری و ضمانتی

صندوق علاوه بر ارائه خدمات مالی به سهامداران، خدمات اعتباری و ضمانتی را نیز در اختیار ایشان قرار میدهد. ارائه خدمات یاد شده بر اساس اساسنامه و دستورالعمل های مصوب مجمع عمومی صندوق خواهد بود.

– معرفی سهامداران به بانک ها

از دیگر خدمات صندوق معرفی سهامداران به بانک جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات با نرخ ترجیحی و شرایط سهل تر وفق تفاهم نامه های منعقده با بانک های عامل خواهد بود.

– مدل های ارائه خدمت با توجه به نیاز سهامداران