چگونه در زمین های کشاورزی سرمایه گذاری کنیم (بخش سوم)

چگونه در زمین های کشاورزی سرمایه گذاری کنیم (بخش سوم)

رفتار منصفانه با مردم

از آنجایی که ما به کشاورزان محلی و کارگرانشان برای رسیدن به اهدافمان وابسته هستیم، رفتار منصفانه با مردم محلی پایه و اساس شرکت ما می باشد. ما متعهد به همکاری با شرکایی هستیم که استانداردهای بالایی را برای احترام به حقوق بشر و حفاظت از سلامت و ایمنی کارگران به ما می دهند.

ما تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مستاجران، اپراتورها و مدیران محصولات ما، استانداردهایی با کیفیت بالا را در رابطه با حقوق کارگران رعایت می کنند.

 بطور مثال:

 • اجاره نامه ها باید مطابق با استانداردهای بهداشت و ایمنی ملی و بین المللی باشد.
 • قراردادهای اجاره نامه و مدیریت محصول مستلزم پیروی از قوانین کارگری دولت و دارای مجوزهای مناسب باشد.
 • مدیران مزرعه و اپراتورها آموزش ایمنی را برای کارکنان ارائه دهند و گواهینامه هایی را برای فعالیت های بالقوه خطرناک مانند استفاده از مواد شیمیایی و یا ماشین آلات عملیاتی را صادر و تضمین کنند.

ما همواره در حال پیگیری و نظارت در زمینه های مختلفی از جمله حقوق کارگر، سلامت و ایمنی کارگران با استفاده از KPI که با دستورالعمل مزرعه PRI مطابقت دارد (ارزیابی عملکرد پایداری) هستیم.

ثمره کارآفرینی برای معمولین

شروع کار ما در سال 2009 آغاز شد و رعایت اصول رفتار عادلانه و اخلاقی ما را در عمل نشان می دهد.

این ابتکار، با استخدام افراد با معلولیت و آموزش مناسب آنها برای کار در بخشهای مختلف کشاورزی و تبدیل آنها به نیروی کار ماهر، ایمنی و اشتغال پایدار را برای آنها فراهم می کند. کارشناسان متخصص آموزش افراد معلول، مدیران مزرعه را در مورد نحوه جذب، استخدام، آموزش و پشتیبانی افراد معلول در انجام انواع فعالیت های کشاورزی آموزش می دهند.
تمام متقاضیان برای بکارگیری در شغل مورد نظر باید از قبل قادر به انجام اصول اولیه کار باشند. کارکنان برای انجام وظایف استاندارد مثل هرس کردن، جمع آوری کردن برگها، آبیاری، برداشت و بیل زدن آموزش می بینند. برای آنها همچنین فرصت هایی برای یادگیری مهارت های پیشرفته ای مانند راننده تراکتور و آبیاری فراهم است که به ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کمک می کند.
این ابتکار عمل اشتغال واقعی را برای افرادی که دارای معلولیت هستند و اغلب فرصت های شغلی ندارند، ارائه می دهد. موفقیت ابتکار روش استخدامی ما توسط سازمان های خصوصی و سازمان های دولتی و محلی شناخته شده است و در نشریات مانند  Economist The برجسته شده است.

با عمل به تعهدات زندگی می کنیم

ما شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) را در سال 2013 برای ارزیابی عملکرد پایدار در بخش کشاورزی در مقایسه باPRI دستورالعمل کشاورزی توسعه دادیم. تمام دستورالعملها و نحوه رسیدگی به آن، در جدول زیر خلاصه شده است.

اندازه گیری عملکرد پایدار

دستورالعمل شماره 1: ترویج محیط زیست پایدار

شاخص های عملکرد کلیدی

سعی و تلاش در مزرعه و فرآیندهای پس از خرید
    میزان استفاده از مواد شیمیایی در تولید محصول
    سلامت خاک
    مدیریت و حفاظت از آب

 • روش PRI
  درصد همه موارد بر اساس اندازه هر زمین کشاورزی تعیین می شود

دستورالعمل 2: احترام به کارگر و رعایت موازین اخلاقی

 • شاخص های عملکرد کلیدی

           مدیران مزرعه، مستاجران و اپراتورهای موافق با پیروی از: قوانین کارالزامات بهداشت و ایمنی کارکنان دائمی ارزیابی می شوند.

 • روش PRI

درصد شرکایی که موافقت خود را با آنها مطابقت می دهند
    گواهینامه های انطباق شخص ثالث


دستورالعمل 3: احترام به حقوق زمین و منابع موجود

 • شاخص های عملکرد کلیدی

  زنجیره ای از زمین و تأیید مالکیت آن تشکیل شده است
    انطباق با قوانین ملی و محلی که در زمینه استفاده از زمین، حفظ محیص زیست و حفاظت از حقوق بومیان است

 • روش PRI

بررسی وسعت زمین بر اساس واقعیت و اسناد آن

درصد انطباق زمین با اسناد

دستورالعمل 4: رعایت استانداردهای کسب و کار و اخلاقی بالا

 • شاخص های عملکرد کلیدی

        دوره های مورد نیاز در مورد رعایت اخلاق تجاری و آموزش بهترین شیوه آن

 • روش PRI

چند درصد از کارکنان شرکت سالانه یک دوره را طی می کنند؟دستورالعمل 5: گزارش فعالیت ها و پیشرفت در جهت اجرای و ترویج دستورالعمل های کشاورزی مزرعه

PRI

 • شاخص های عملکرد کلیدی

تعهد به شفافیت در ارتباط با پیشرفت در اجرای شیوه های KPIs


 • روشPRI

    انتشار دو گزارش پایداری:

نحوه سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی: ​​مقدمه ای بر رویکرد پایداری کشاورزی جهانی Nuveenگزارش سالانه Sustainability Farmland نگهداری یک نقشه مبتنی بر وب بر اساس مکان و نوع محصولات و همچنین تمام مشخصات زمین های کشاورزی .

علاوه بر KPI ما، Nuveen همچنان به حمایت از کنفرانس ها و تحقیقات در مورد شیوه های محیط زیستی، اجتماعی و حکومتی می پردازد. ما همچنین با تنظیم کننده ها، قانون گذاران، سازمان های نظارتی و سرمایه گذاران سازمانی کار می کنیم تا در مورد سرمایه گذاری مسئولانه به جامعه کسب و کار آموزش دهند.

ما در بحث های عمومی و صنعتی و همچنین کنفرانس های مرتبط شرکت می کنیم هر ساله از سال 2015، Nuveen از یکی از محققیق معتبر بین المللی که در یکی از کشورهایی که مزارع ما قرار دارند از طریق بورس تحصیلی بین المللی کشاورزی حمایت کرده است . پژوهشگر ما با 75 نفر دیگر در یک کنفرانس یک هفته ای برای بحث در مورد موضوعات مربوط به تجارت جهانی کشاورزی مشارکت می کند. علاوه بر این محقق به یک تور شش هفته ای به هفت کشور در سراسر چهار قاره برای دیدن و تجربه های متفاوت در زمینه فعالیت های جهانی کشاورزی می رود.


حرکت به جلو
سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی همچنان برای جلب توجه در سطح جهانی ادامه دارد و بسیاری از سرمایه گذاران در حال حاضر مزایای استفاده از این نوع سرمایه گذاری را در مجموعه سرمایه گذاری ها درک می کنند. ما معتقدیم که شیوه های پایدار کشاورزی، یکپارچگی تولید، بازده بالای سرمایه گذاری رقابتی مزیتی برای مشتریان ما در دراز مدت است. در حقیقت، اهداف دوجانبه – پایداری و موفقیت سرمایه گذاری – به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند.


در پایان و تکمیل این مطالب، ما به طور منظم به معرفی عملکرد KPI خود، در گزارش سالانه ای با عنوان Nuveen Farmland Sustainability Annual Report اطلاعات بیشتری در مورد شیوه های فعلی و پیشرفت های ما ارائه می نماییم. با توجه به تجربیات جهانی ما، به بهبود رویکردهایمان در زمینه سرمایه گذاری پایدار کشاورزی ادامه می دهیم و با هدف ترویج و تشویق به استفاده از بهترین شیوه های عملیاتی و سرمایه گذاری در سرتا سر جهان رسالت خود را ادامه خواهیم داد