شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان عضو صندوق
1اختراع کاران صنعت صحرا 28زیست پایدار گستر کوفا
2 آبزی پژوهان پیشگام29 زیست فرایند تولید پایدار
3 آریا سبز اروس30 زیست فناور پیشتاز واریان
4آرین فناوران فاریاب31 زیست گل جام سپاهان
5 آمیژه سبز اسپادانا32ساج مکان محوران 
6بره موم افروزان33سدرین دارو البرز 
7 بنیاد تعاون وحرفه آموزی وصنایع زندانیان کشور34سورن تک توس 
8 به فرآوران بذر و الیاف پنبه35 شین ئاران کردستان
9 پرتو الکترون کیمیا36 صنعت کاران توانای آبیدر
10تاک گیاه گستر37فناور ژرف آب فیدار 
11توسعه صنایع غذایی دانش گرایان نوین دلسا38کشت آب پایدار زنجان 
12تولید خوراک دام طلایه داران امین صفی آباد دزفول 39کشت گستر هیرکان 
13تولیدات ریز جلبکی پارسیان40کشاورز یاران دانش گستر 
14 جوتیار صنعت زرین گروس41 کهربا صنعت اسپادان
15دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان42کیان فناور فردای شرق 
16دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی43مزرعه آبزیان گیلان 
17دانش بنیان فناوری بذر استراباد44مه آسا نقش گلستان
18دانش محور آیریک45مهر کشاورزی اکسیر فرآوران سبلان
19دانش محور نوید آرمان زیست46نگین بذر پارس
20روژان کشت پاکان47نهال گستر رویان
21رویان فناوران نصر اراک48نهالستان گهربار شرق
22رویان نهال محلات49نوآوران جوان آوان پارس
23 رویای سبز آسپا50فناور نانو پژوهش مرکزی
24نوتریکا سلامت رادمان51هوشمند نگر ستاک
25تعاونی تولید و پرورش زنبور عسل نحل میهن52تعاونی آذر گلچین محلات
26خدمات آموزشی و مهندسی کشاورزی طراحان سبز پاکدشت53هلال بارور صفی آباد
27پلیمر پیشرفته دانا54وانیا خالقان هرمز