قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

1) ماده 12 تاسیس وزارت جهاد کشاورزی
ماده 12 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای‌حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.
‌اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه‌داری کل واریز و معادل‌صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می‌شود، تأمین می‌گردد.    

2)    سند چشم انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404
چشم انداز بخش  کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش مصوبه ششمین جلسه شورای راهبری بخش کشاورزی 1391/05/11

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران بخش کشاورزی در افق 1404ه.ش دانش‎بنیان و دستیافته به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوب غربی و دارای ویژگی های زیر است:   
 1. توانمند در برقراری امنیت غذایی با تولید غذای سالم ، پاک و خودکفا در محصولات اساسی و توسعه صادرات 2. بهره‎مند از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص، نوآور و کارآفرین  3. پیشرفته در حفاظت، احیاء و بهره‎برداری پایدار از منابع طبیعی و پایه، محیط‎زیست و ذخایر ژنتیکی 4. رقابت‎پذیری با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی  5. توانمند در تولید ثروت و ایجاد رفاه برای فعالان بخش 6. برخوردار از زیر ساخت‎های فنی و اقتصادی صنایع کشاورزی توسعه‎یافته و پیشرفته  7. دستیافته به کشاورزی پایدار با مدیریت جامع حوضه‎های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری توسعه‎یافته