Sunday, 17 December 2017
یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶
Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها
  • آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
    آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشارزی (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 514302 شناسه ملی 14007021829 به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی (سهامی خاص) میرساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت مذکور به ترتیب رأس ساعات 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 1396/09/18 در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به آدرس تهران، خیابان یمن، باغ کشاورزی برگزار میگردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبای سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت خود و کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. الف: دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصلاح ماده 17 اساسنامه (در خصوص تغییر سال مالی شرکت) ب: دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: 1- تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی 2- تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی                                                                                                                                                                                                 هیأت مدیره

    ادامه مطلب

لینک های مفید

میزان تسهیلات پرداختی (میلیون ریال)

تعداد طرح های رسیده

تعداد شرکتهای عضو

آرشیو اخبار

سنگ بنای صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با توجه به نیاز بخش و پیگیری های مستمر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی تفاهم نامه ای در تاریخ 1394/12/05 فی ما بین سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شکل گرفت.
پس از بررسی ها و اقدامات در راستای تدوین اسناد تاسیس صندوق مجمع موسس صندوق با حضور 31 شرکت از شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی در تاریخ 1395/12/16 تشکیل شد و اساسنامه و سایر اسناد قانونی صندوق به تصویب مجمع عمومی موسس رسید

 

 ادامه مطلب